Kedvesség kalendárium – 2017 December

A kedvesség a szeretet egyik formája, amely mindannyiunk számára az egyik legfontosabb érzés. Annak is aki adja, és annak is aki kapja. Pont ugyanúgy, mint a mosoly. Dale Carnegie szerint a mosoly értéke: “Semmibe se kerül, de sokat ad.”.  Fontos gondolatok,nem ártana, ha a mindennapokban is alkalmaznánk,ahányszor csak alkalmunk van hozzá.

Véletlenül bukkantam rá egy követett honlapon a  Kedvesség kalendáriumra, 2017 Decemberre. Ez adta az alapötletet, hogy a letölthető Kedvesség kalendárium –  napi feladatai láttán összeállításra kerüljön  31+1 napra gondolatok, bölcsességek. Olvass el belőle minden napra egyet és kövesd a benne írtakat.

Kedvesség kalendárium letöltése a képre kattinva.

Kedvesség kalendárium.

 

Napi gondolatok és bölcsességek a szeretetről, kedvességről

 

 1. A kedvesség az a nyelv, amelyen a süket hallani tud, a vak pedig látni. (Mark Twain)

Szeretet

 1. Öt perckedvesség egy nap boldogságot jelenthet annak, aki nagy fájdalmától szenved, s megmentheti az életét. (Kathy O`Beirne)

 

Szeretet

 1. Semmi sem olyan egyszerű és titokzatos, mint a kedvesség. (Osvát Ernő)

Szeretet

 1. Nem az a kedvesség, ha megtesszük, amit felebarátunk kér, hanem az, ha örömünket leljük abban, ami másoknak kedvére való; a többi csak leereszkedés. (Joseph Joubert)

 

Szeretet

 1. Akedvesség és a szeretet az egyik legfontosabb dolog az életben, és nagyon becses kincs. Igyekezz, hogy soha ne bántsd meg azokat, akiket szeretsz! Mindnyájan követünk el hibákat – néha szörnyűeket -, de légy azon, hogy soha ne bánts meg senkit önző okokból! (Bear Grylls)

Szeretet

 1. Akedvesség megérinti a szívedet, és képessé tesz arra, hogy fejlődj, és megtanulj bízni magadban és másokban. (Eline Snel)

Szeretet

 

 1. A kedvesség a legnagyobb erejű emberi tulajdonság. Olyan, mint a lágy eső, amely mindenhova elér, anélkül, hogy egy helyet is kihagyna. Csak esik, megkülönböztetés nélkül. (Eline Snel)

Szeretet

 1. Vannak az ember életében különleges emberek, akik lelkében végtelen a hely, amellyel minden hibánk ellenére képesek szeretni bennünket. (Cecelia Ahern)

Szeretet

 

 1. Talán úgy kellene élnünk – hiszen ki tudja, meddig élhetünk? – hogy széppé tegyük a magunk, és lehetőleg a mások életét is mindaddig, amíg ez lehetséges. (Lőrinc L. László)

Szeretet

 1. Az élet rövid, ezért nincs sok időnk megörvendeztetni azok szívét, akik velünk együtt utaznak ezen a ködös úton. Siessünk hát szeretni! Siessünk kedvesek lenni. (Henri-Frédéric Amiel)

Szeretet

 1. Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember másokon segít, egyben önmagán is segít. (Ralph Waldo Emerson)

Szeretet

 1. A világ egy hatalmas tükör. Visszatükrözi felénk azt, amik vagyunk. Ha kedvesek, ha barátságosak és ha segítőkészek vagyunk, akkor a világ kedvesnek, barátságosnak és segítőkésznek fog felénk bizonyulni. A világ pontosan az, amik mi vagyunk! (Thomas Dreier)

Szeretet

 1. Nemcsak azért vagyunk manapság kimerültek, mert sokat robotolunk, hanem mert olyasmit csinálunk, amit nem szeretünk, és olyan légkörben élünk, amelyben nincs szeretet. Ha valamit szeretettel teszünk, észre sem vesszük, milyen teljesítményre vagyunk képesek. A szeretet mérhetetlenül sok energiát ad. Fáradhatatlanná teszi az embert, feltölti erővel. (Müller Péter: Szeretetkönyv)

Szeretet

 

 1. Mikor arra vágysz, hogy észrevegyenek, megértsenek és szeressenek, tudd, hogy a többiek is erre vágynak. (Tatiosz)

Szeretet

 

 1. Mindenki képes a terhét cipelni, akármilyen nehéz is, estig. Mindenki el tudja végezni a munkáját, akármilyen nehéz is, egy nap. Mindenki képes kedvesen, türelmesen, szeretően, tisztán élni, míg a nap le nem megy. És az élet csak ennyiből áll. (Robert Louis Stevenson)

Szeretet

 1. Valahányszor elindulsz otthonról, húzd be az állad, emeld fel a fejed, és szívd tele a tüdőd levegővel, idd be a napfényt, köszöntsd mosolyogva a barátaidat, és szívvel-lélekkel szoríts mindenkivel kezet. Ne félj attól, hogy félreértenek, és egy pillanatig se törődj az ellenségeiddel. Döntsd el határozottan mi a szándékod, aztán pedig egyenesen törj a cél felé. Legyen szemed előtt a magasztos cél, amit kitűztél magad elé – és akkor egy idő múlva észreveszed, hogy öntudatlanul is megragadod azokat a lehetőségeket, amelyek vágyaid teljesüléséhez szükségesek, ugyanúgy, ahogy a korallállatka kiválasztja a tenger habjaiból mindazt, amire szüksége van. Képzeld önmagadat annak a tehetséges, komoly, hasznos embernek, aki lenni akarsz, és ez a gondolat óráról órára jobban átalakít majd, hogy saját eszményedet megközelítsd… A gondolat minden, őrizd meg e helyes lelki magatartást: a bátorság, az őszinteség, a jó kedély szellemét. A gondolkozás szinte alkotás. Minden jó dolognak a vágy a szülője, és minden őszinte imádságot meghallgat az ég. Olyanokká leszünk, amilyenekké szívünk mélyén lenni szeretnénk. (Elbert Hubbard)

Szeretet

 1. Hat mód arra, hogy megszerettesd magad az emberekkel

Mutass őszinte érdeklődést mások iránt.
2. Mosolyogj!
3. Sohase feledd el, hogy minden embernek egész anyanyelvéből a saját neve hangzik a legédesebben és ez a legfontosabb.
4. Légy jó hallgató és ösztönözz másokat is arra, hogy önmagukról beszéljenek.
5. Beszélj olyan dolgokról, amelyek a másikat érdeklik.
6. Őszintén éreztesd a másikkal, hogy kettőtök közül ő a fontosabb.

(Dale Carnegie – Sikerkalauz)

Szeretet

 1. Kilenc mód az emberek megváltoztatására, sértődés vagy harag felkeltése nélkül

Kezdd dicsérettel és becsületes elismeréssel.
2. Közvetve hívd fel mások figyelmét hibáikra.
3. Beszélj előbb saját hibáidról, mielőtt a másikat bírálod.
4. Inkább kérdéseket tégy fel, mint közvetlen parancsokat adj.
5. Engedd, hogy a másik megmentse a látszatot és ne kelljen restelkednie.
6. Dicsérd a legkisebb fejlődést is és dicsérj minden fejlődést. Légy szívélyes az elismerésben és a dicséretben bőkezű.
7. Tedd lehetővé, hogy a másiknak jó híre legyen – és eszerint cselekedjék.
8. Bátorítsd a másikat. Tűntesd fel könnyen helyrehozhatónak azt a hibát, amelyet meg akarsz javítani. Hitesd el vele, hogy olyasmit kérsz tőle, amit könnyen megtehet.
9. Mindig úgy cselekedj, hogy a másik szívesen megtegye azt, aminek a megtételére rá akarod bírni.

(Dale Carnegie – Sikerkalauz)

Szeretet

 1. A szív jósága olyan, mint a nap melege: életet ad. Csak a jóság, a szeretet maradandó. Olyan, akár a forrás. Minél többet merítesz belőle, annál jobban buzog. Légy jó! (Henryk Sienkiewicz )

Szeretet

 1. Nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. (Philip James Elliot )

Szeretet

 1. A jóság az egyetlen befektetés, amely mindig kifizetődik. (Henry David Thoreau)

Szeretet

 1. Számomra az a legnagyobb öröm, hogy titokban végrehajtok egy jócselekedetet, és aztán hagyom, hogy mások véletlenül felfedezzék. (Charles Lamb)

Szeretet

 1. Ha tehát meg akarod szerettetni magad az emberekkel az első szabály: Mutass őszinte érdeklődést mások iránt! (Dale Carnegie: Sikerkalauz)

Szeretet

 1. A világon mindenki a boldogságot hajszolja – és van is egy biztos mód, amellyel megtalálhatjuk: ellenőrizzük a gondolatainkat. A boldogság nem a külső körülményeken, hanem a belsőnkön múlik. Nem az a tény tesz boldoggá vagy boldogtalanná, hogy mid van, ki vagy, hol vagy, mit csinálsz – csakis az, hogy mit gondolsz minderről. Például két ember lehet ugyanazon a helyen, és teheti ugyanazt egyszerre, mindkettőnek nagyjából ugyanannyi pénze és tekintélye lehet – mégis lehet az egyik szerencsétlen, a másik pedig boldog. Miért? A dolgok eltérő megítélése miatt. Éppen annyi boldog arcot láttam a pusztító hőségben napi hét centért izzadó és küszködő kínai munkások között, mint a New York-i Park Avenue légkondicionált hivatalaiban. (Dale Carnegie)

Szeretet

 1. Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is — valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. (Albert Schweitzer)

Szeretet

 1. Az ember életének ez a legjava, a szeretet és jóság kicsiny, névtelen, gyorsan elfeledett cselekedetei. (William Wordsworth)

Szeretet

 1. Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták hogyan lehet másokat szolgálni. (Albert Schweitzer

Szeretet

 1. Akkor szeress, amikor legkevésbé érdemlem. Mert akkor van rá nagy szükségem. (kínai közmondás)

Szeretet

 1. Légy tudatában esendő pillanataidnak, hiszen ember vagy. Ne ítéld el mások gyöngeségét, hiszen már tudod, hogy ember vagy. Aki ember, az szeret és megbocsát. A szeretet: megbocsátás. (Tatiosz)

Szeretet

 1. Ha szeretet van az életünkben, az pótol ezernyi dolgot, ami hiányzik. Ha nincs szeretet, mindegy, mink van, az sosem lesz elég. (Dan Millman)

Szeretet

 

 

+1 A mindennapokra:

D. Carnegie – A mosoly értéke

 

Semmibe se kerül, de sokat ad.
Gazdaggá teszi azokat, akik kapják és nem juttatja koldusbotra azokat, akik adják.
Egy pillanatig él csak, de emléke örökké megmarad.
Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle.

Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jóakaratot az üzleti életben, és a barátság biztos jele.
Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodónak, és a természet legjobb orvossága a bajok ellen.
Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni, mert nem áru, csak önként lehet adni.
Mert senkinek sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki maga már nem tud mosolyogni!

Ha tehát meg akarod szerettetni magadat az emberekkel, ez a második szabály: Mosolyogj! (Dale Carnegie: Sikerkalauz)

 

Kedvesség a mosoly is.

A mosoly: Semmibe se kerül, de sokat ad.